Find us at

Tianjin Binhai Wealth Equity Investment Fund Co., Ltd.
Tianjin HuiXin Wealth Equity Investment Fund Management Co., Ltd.
TIanjin Binhai New Area Wealth Investment Management Co.,Ltd.
Tianjin Binhai New Area Wealth Asset Management Co., Ltd.
Tianjin Binhai New Area Cultural Creativity Investment Management Co., Ltd.
Nankai University Miracle Fund
Tianjin Caixin Huitong Financial Leasing Co., LTD
Tianjin Miracle Culture Media Co., Ltd.
 
 
Phone: 0086-022-23374058
Fax: 0086-022- 23374077
Email:hujuan@binhaipe.com
Add: F10 Ning Tai Spare No.1 Xiaguang Road Nankai District Tianjin China